تجزیه تقریبی فول فت سویای اکسترود شده «شای سوی» به روش NIR 

مورخ 7 اسفند ماه 1398

 

ماده خشک: 88.03 درصد

چربی خام (روغن): 19.75 درصد

پروتئین خام: 34.22 درصد

(بر حسب درصد در ماده موجود، As-fed basis)

 

دانلود فایل PDF

ضمیمهاندازه
shaysoy_1398-12-07_fullfatsoy-nir_26-feb-2020_energyprotein_shayan_co._arona-adisseo.pdf50.44 کیلو بایت